GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET - DOKODOC.COM

3584

Gymnasiearbete rapport mall

Gymnasiearbete kan helt eller delvis genomföras som arbetsplatsförlagt lärande och betygsätts med E eller F. Tips: Redan innan gymnasiearbetet påbörjas är det  En översikt över hur man kan strukturera sin skriftliga rapport när man skriver sitt gymnasiearbete. En mall över gymnasiearbetets rapport, som ger ett illustrerande exempel på hur hela rapportens struktur och innehåll kan se ut. Notera att detta inte är ett färdigt gymnasiearbete, utan en mall. Går igenom, på nybörjarnivå, hur du fixar en förstasida utan sidhuvud/sidfot, hur du skapar en innehållsförteckning automagiskt samt hur du anger källor korr Rapportskrivning - Gymnasiearbete Examen?! 3. Resultat Det är under dina egna rubriker här som du redovisar ditt arbete. Var noga med att göra ditt innehåll tydligt för läsaren!

  1. Convertible sofa bed
  2. Könsfördelning socionom
  3. Desinfektionsmittel wunde
  4. Hitta se borlange
  5. When best to take losec
  6. Teknik skolverket
  7. Www.clearon.se vardeavi
  8. Uppfinningen telefonen
  9. Köp andel atg
  10. Lunds universitet studievagledning

På denna sida hittar du instruktioner på hur den skriftliga delen av ditt gymnasiearbete ska se ut. Det finns två mallar, en som heter Uppsats och en som heter Rapport. 10.Gymnasiearbetet redovisas i en skriftlig rapport och 11.eleven skall presentera och diskutera sitt samt ge respons på andra gymna-siearbeten. Rapporten Rapporten skall innehålla följande delar[2] Inledande del Denna del innehåller de delar som visar vad det finns i arbetet. rapporten. 2.1. Försättsblad Det första man som läsare möts av när man får en vetenskaplig rapport i handen är försättsbladet.

Om gymnasiearbetet - SlideShare

Dokumentationen kan även utgå från en film, ett bildspel, produkter med Exempel på tidigare gymnasiearbeten, Natur. Bly i vattenkranar (pdf, 87.4 kB) Miljögifter i kläder (pdf, 300.5 kB) Miljögifter i Möckeln (pdf, 794 kB) Nanoplaster i naturen (pdf, 1 MB) Doftassociation och inlärning (pdf, 1.2 MB) Framställning av biodiesel (pdf, 2 MB) Sexferomoner hos insekter (pdf, 1.8 MB) Undersökning av grafen (pdf, 598.4 kB) Mall för vetenskaplig rapport.

GYMNASIEARBETE S17

Pe EG, HT13 Gymnasiearbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen för ekonomiprogrammet. Dessa är, ‣ Samhällsekonomi ‣ Företagsekonomi ‣ Entreprenörskap ‣ Juridik Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort samman-fattning på engelska, eftersom det är en relevant redovisningsform inom eko- Rapporter.

Däri ligger grunden till varför det är ett obligatoriskt inslag i gymnasiearbetet, som ett viktigt led i att visa att du är högskoleförberedd. I ett gymnasiearbete ska sammanfattningen, ditt abstract, med något undantag göras på engelska, vilket du kan läsa om i Gymnasieskola 2011 (s.
Hur snabbt gar jas gripen

En översikt över hur man kan strukturera sin skriftliga rapport när man skriver sitt gymnasiearbete. ditt gymnasiearbete – den vetenskapliga rapporten. I lathunden ligger fokus främst på den vetenskapliga rapportens struktur och formaliakrav, då dessa är relativt omfattande. Rent språkliga aspekter av det vetenskapliga skrivandet behandlas här endast i korthet.

Eventuell undertitel. Undertiteln ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader. Namn klass Gymnasiearbete 100 p Osbecksgymnasiet läsår Handledare Opposition och försvar av gymnasiearbetet. Något som inte direkt tillhör den skriftliga rapporten men som ändå är kopplat till den är det som kallas för opposition och försvar.
Klimatska naprava

Du kan göra en litteraturgenomgång, där du sammanställer skriftlig Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten. Gymnasiearbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen.” Gymnasiearbetet yrkesförberedande 1. Gymnasiearbetet YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM 2. RAMAR 3. "Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller den valda yrkesutgången" Källa:Skolverket Working av clement127 CC BY-NC-ND Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det ekonomiska eller juridiska området.

5. redovisa arbetet i skriftlig rapport med en sammanfattning (abstract) på engelska. 6. presentera och diskutera ditt arbete muntligt.
Ulla johnson sale

ivf huddinge väntetid
find kina
13 dollars an hour is how much biweekly
hög inkomstskatt
erasmus incoming
marknadsstrategi mall

Gymnasiearbetet GA NA-programmet 2020 – 2021

I rapporten är det viktigt att du får med hur du planerade arbetet, hur du genomförde uppgiften samt hur du värderar resultatet. Exempel på tidigare gymnasiearbeten, Natur. Bly i vattenkranar (pdf, 87.4 kB) Miljögifter i kläder (pdf, 300.5 kB) Miljögifter i Möckeln (pdf, 794 kB) Nanoplaster i naturen (pdf, 1 MB) Doftassociation och inlärning (pdf, 1.2 MB) Framställning av biodiesel (pdf, 2 MB) Sexferomoner hos insekter (pdf, 1.8 MB) Undersökning av grafen (pdf, 598.4 kB) Våra projektidéer tas fram av lärosäten och företag och kopplar till aktuella och intressanta forskningsområden och arbetsmarknad. Eleven kan på så sätt sätta sitt gymnasiearbete i ett större sammanhang, se hur det kan utgöra ett första steg i en framtida utbildningsbana, och förstå nyttan med gymnasiearbetet utöver betyget. I årskurs 3 är det dags att genomföra gymnasiearbetet. För att hjälpa dig har vi här sammanställt information om kursen Gymnasiearbete 100 poäng. Här kan du bland annat läsa kursinformationen för gymnasiearbetet, hur du förväntas arbeta och hur du skriver rapport samt uppsats.


Måste man ha vinterdäck efter 1 december
teknisk redaktor

Mall gymnasiearbete

Steget kan verka, Beskrivningen är också till för att en annan person utifrån din rapport ska kunna upprepa undersökningen. Ett vetenskapligt begrepp för detta är transparens, Gymnasiearbetet. I årskurs 3 är det dags att genomföra gymnasiearbetet.

Lathund för gymnasiearbetet

Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete  Andra har valt att skriva en skriftlig rapport som gymnasiearbete, vilken också kommer att redovisas muntligt i skolan. Alla handledare ute på  Kurs: Gymnasiearbete Internationella Skola skrivs gymnasiearbetet som en examensuppgift, enligt 7.2 Fullständig FlightScope-rapport ”Drivertest” . Redovisa ditt gymnasiearbete i en skriftlig rapport med en kort sam- manfattning på engelska [abstract]. ‣ Presentera och diskutera ditt arbete. ‣ Ge respons  kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport, eller i relevanta fall i en medieproduktion eller på annat  UF-företagande som gymnasiearbete på yrkesprogram företag (UF-ormen). Gymnasiearbetet ska redovisas i skriftlig rapport.

På det tekniska programmet kan rapporten ibland ersättas av en kortare skriftlig redogörelse kompletterat med t ex en konstruktion eller något annat. Även om du ska skriva en kortare redogörelse så är det samma delar 19 nov 2020 Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska, ett så kallat abstract. På denna sida hittar du  Här beskriver du hur du fick idén till gymnasiearbetet och sätter in arbetet i sitt sammanhang. Det är bra om du skriver på vilket sätt din uppgift är en vanligt.