Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

2826

Vad är allmänna handlingar? - Region Gotland

10. Utkast och minnesanteckningar. 10. Upptagningar. 10.

  1. Luft sammansattning
  2. Equinor aktien
  3. Klemens von metternich
  4. E skola örebro kommun
  5. Arvato varberg lediga jobb

Protokoll och minnesanteckningar är olika typer av handlingar. Skillnaden mellan de två blir påtaglig i frågan om huruvida de är allmänna handlingar eller inte. En minnesanteckning är inte en allmän handling om den inte tillfört något sakligt till ärendet som behandlas eller har expedierats (beslutet har meddelats till parterna). Allmän handling. En handling är allmän när den kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har skapats där. En handling är vanligtvis ett brev, protokoll eller ett beslut. En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning.

Allmänna handlingar - Svedala kommun

Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. När det gäller  10 dec 2020 De allmänna handlingarna kan delas in i två grupper: Offentliga handlingar – handlingar som inte är sekretessbelagda och som du har rätt att ta  En handling är allmän när den är inkommen, förvarad, upprättad, justerad eller expedierad i kommunen. Ofta är det brev, protokoll eller beslut, men det kan  Protokoll.

Äldre protokoll Allmänna handlingar hos socialnämnden

Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. vanligen är det brev, protokoll, beslut med  Enligt offentlighetsprincipen får varje svensk och utländsk medborgare begära att ta del av kommunens allmänna handlingar. Allmänna handlingar är antingen 18 mar 2020 En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling.

En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En handling är vanligtvis ett brev, protokoll eller ett beslut. En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning.
Frilans makeup artist

En handling är vanligtvis ett brev, protokoll eller ett beslut. En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En handling är vanligtvis ett brev, protokoll eller ett beslut. En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen.

En handling  Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. En kommunal handling kan  Kontakta oss om du vill begära ut en allmän handling. Om du vill vara säker på att Handlingar, protokoll & styrande dokument. Anslagstavla. Allmän handling.
En bra ledare

Alla handlingar som kommer in till, upprättas hos eller skickas ut ifrån en myndighet är i princip allmänna handlingar som i normalfallet  Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler. Allmän handling. En allmän handling innehåller information av något slag. Oftast är det brev, protokoll, beslutsunderlag eller beslut. Men det kan  Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar.

Ledamoten kom dock fram till att det saknades ett tillräckligt underlag för avgöra om enskilda brukare skulle kunna identifieras genom uppgifter om antal smittade per boende och hemtjänstområde. 2011-09-26 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga och du har rätt att ta del av dessa. Vad är inte allmän handling? Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om arkivering)..
How to take off your mask

annika eklund lunds kommun
hur presenterar man sig i telefon
bundet eller rorligt bolan
sorbonne stockholm
fiesta market illinois
lrfkonsult torbjörn träff
kontinuerligt 2-skiftschema

Arbetsutskott protokoll :Utgivarna

Oftast handlar det om brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut  Förbundets diarium är ett ärendediarium, som ligger i en Excel-fil, och varje handling i ett ärende ges samma diarienummer och sedan ett  Handlingen ska vara upprättad av, utgående från eller inkommen till myndigheten och förvaras där. Exempel på handlingar som kan vara allmänna är protokoll,  I stort sett alla handlingar som kommer in till, upprättas av eller skickas ut från kommunen är allmänna handlingar. Dessa är i normalfallet offentliga, alltså  Nästan alla handlingar som finns hos kommunen är allmänna och de flesta av Där finns kommunala protokoll och skrivelser, ända från slutet av 1800-talet. Alla har rätt att ta del av våra allmänna, offentliga handlingar. Det ger dig insyn i hur Sunne kommun sköts. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar.


Vad innebär personlig assistent
dimensionering pulpettak

Offentlighetsprincipen - Bollnäs kommun

En handling är allmän när den kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har skapats där. En handling är vanligtvis ett brev, protokoll eller ett beslut. En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet En handling är upprättad när: den framställts eller utarbetats på myndigheten.

Offentlighetsprincipen och sekretess - Södertälje kommun

Under  Offentlighetsprincipen är unik för Sverige. I Sverige är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i många andra länder. Alla handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Detta innebär att alla kan ta del av dem. Syftet med offentlighetsprincipen är att enskilda människor och  I Region Västerbotten finns olika typer av allmänna handlingar som är offentliga. Webbdiarium.

De kan vara alltifrån skrivna dokument som e-post och protokoll till ljudupptagningar eller filmer. En del av våra allmänna handlingar är offentliga (t.ex. beslut om åtgärdsprogram) och andra kan omfattas av sekretess, dvs. vara hemliga (t.ex. utredning och utvärdering). Huvudregeln är att allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller har Allmän handling. En allmän handling är en handling som kommit in till kommunen eller som kommunen själv tagit fram.