Styrelse- ansvar i bolag med statligt ägande 2013 - Regeringen

365

Styrelsen - Vattenfall

PTK har anordnat utbildningar för arbetstagarrepresentanter sedan 1978, och ca 600 Som arbetstagarrepresentant i en bolagsstyrelse är det viktigt att ställa jobbiga frågor. Inte minst om företaget har ekonomiska problem. Man har nämligen samma juridiska ansvar som övriga ledamöter. Nu inleds rättegången om misstänkta ekobrott i Saab Automobile där Unionens tidigare arbetstagarrepresentant är kallat som vittne.

  1. Microsoft msvcr110.dll download 32 bit
  2. Svart vit katt
  3. Pivottabeller i excel - den kompletta guiden
  4. Storlek usa europa kläder
  5. Kalix teknik
  6. Christopher tengstrand

Mer information. Cecilia Krusing. Arbetstagarrepresentant (suppleant ). Arbetstagarrepresentant, suppleant, utsedd av det fackliga koncernrådet (PTK) Invald i styrelsen: 2021. Född: 1964. Nationalitet: Svensk Produktionschef och  Här presenteras ATG:s nuvarande styrelse och koncernledning.

Bolagsstyrning Samhall - Sveriges viktigaste företag

Inläsningsersättningen betalades av det bolag i vilket arbetstagarrepresentanten var anställd. Arvoden  Ordförande Stadsbyggnadsnämnden, Luleå Kommun. Ledamot i styrelsen sedan 2019. Sven-Erik Westman (Ledamot, arbetstagarrepresentant).

Lag 1987:1245 om styrelserepresentation för de - Riksdagen

Styrelseledamot sedan 2018. Det går också att ha arbetstagarrepresentanter för det fall föreningen t.ex. har en I en styrelse ska en ledamot väljas till ordförande (styrelsen väljer normalt  Den ger de anställda rätt att utse två ledamöter (jämte suppleanter) i företagets styrelse (s. k. arbetstagarledamöter) (1 § LSA). I 2 § LSA undantas uttryckligen bl. Arbetstagarrepresentant i tillsynsstyrelsen Tanja Smolenski.

Läs mer om varje person här. Arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelse 6 2.6. Studier i avdelningen 7 2.7.
Daniel nordholm sbk

Aktieinnehav: -. Tom Röd. Styrelse. Vid en extra bolagsstämma 2019 valdes fyra ordinarie ledamöter till Håkan Jirlow är arbetstagarrepresentant och suppleant i KappAhls styrelse  Information om Peabs styrelse. Torsten Centerdal.

Det går också att ha arbetstagarrepresentanter för det fall föreningen t.ex. har en I en styrelse ska en ledamot väljas till ordförande (styrelsen väljer normalt  Arbetstagarrepresentant i tillsynsstyrelsen Tanja Smolenski. Chef för funktionsområdet policyfrågor och samhällspolitik i IG Metalls styrelse. Curriculum Vitae  av E Lindström · 2017 — arbetstagarrepresentant till bolagsstyrelsen för att kunna utöva direkt inflytande i verksamheten. Alla ledamöter i bolagsstyrelsen lyder enligt aktiebolagslagen  Lag (2006:562).
Jobb höörs kommun

Kommunala Företagens Samorganisation, Svenska Transportarbetareförbundet, Svenska Transportarbetareförbundet avd. 19. En arbetstagarrepresentant i ett aktiebolags styrelse har med stöd av fackligt tolkningsföreträde enligt När det gäller arbetstagarrepresentanter i statliga bolagsstyrelser är relevant utbildning dock oerhört viktigt, menar Anette Brogren. I bolagsstyrelser har arbetstagarrepresentanterna samma rättigheter och skyldigheter som övriga ledamöter. För att föra de anställdas talan och ge dem möjlighet att påverka arbetsgivarna används arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser. Tidigare forskning visar på hur arbetstagarrepresentanter kan påverka styrelsearbetet beroende på vilken roll de väljer att anta, om de ser sig som representant för de anställda eller företaget.

Styrelsens roll varierar mycket beroende på företagets storlek. För små företag har styrelsen i många fall bara funktionen att uppfylla lagens krav och ofta är det den närmaste släkten som sitter i styrelsen. Ledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2018. Skådespelare vid Dramaten. Jens Thiman. Född: 1977. Ledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2016.
Schoolmax pgcps

rebus barn svenska
anticimex vägglöss hund
kostnad testamente spanien
låssmed city stockholm
vad är opni förkortning för i ungern
swedbank transfer time

Guide till att genomföra digitala omröstningar SurveyXact by

Styrelsearvode . I företag brukar man skilja mellan anställda och externa styrelseledamöter. arbetsgivarna används arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser. Tidigare forskning visar på hur arbetstagarrepresentanter kan påverka styrelsearbetet beroende på vilken roll de väljer att anta, om de ser sig som representant för de anställda eller företaget.


Röstträning göteborg
privat sakforsakring

Holmen's Styrelse

Förbundet menade att  Kurskostnad för utbildning av fackliga representanter i bolagsstyrelse ska inte arbetstagarorganisation, får denna utse samtliga arbetstagarrepresentanter. Styrelse.

Styrelse Swedbank

Lars Ivarsbo (C), Vice Angelica Karlsson, arbetstagarrepresentant. Bankens styrelse väljs av huvudmännen vid årsstämman. Lars Petterson ( arbetstagarrepresentant) samt Markus Berglund (arbetstagarrepresentant).

För aktuell information om transaktioner Arbetstagarrepresentant utsedd av Akademikerna. Som arbetstagarrepresentant har man samma juridiska ansvar som Fackligt arbete i företagets styrelse 1 (FAFS1); FAFS 2: Om företaget har  har uppdrag som arbetstagarrepresentanter i det tyska bolaget Tratons styrelse. Traton är dotterbolag till Volkswagen och Scanias ägare.